BANGLADOOT สถานทูตบังคลาเทศ

เกี่ยวข้องกับ Sweden Finland Norway

มาดูวิธีการขอวีซ่าเข้าประเทศสวีเดนและประเทศบังคลาเทศกันเถอะ

Sweden-visit-visa

 

การขอวีซ่าเข้าประเทศสวีเดน

วีซ่าของประเทศสวีเดนหรือที่มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  เชงเก้นวีซ่า  (Schengen Visa) หากถือวีซ่านี้ยังสามารถใช้เข้าประเทศอื่นได้อีกด้วย  ได้แก่ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ลักซ์เซมเบิร์ก เนเธอแลนด์ โปรตุเกส สเปน อิตาลี ออสเตรีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สาธารณรัฐเช็ค เอสโตเนีย ฮังการี ลัทเวีย ลิทูเนีย มัลต้า โปแลนด์ สโลวาเกีย สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ โดยผู้ยื่นขอจะต้องไปทำเรื่องด้วยตนเองเท่านั้นเพราะจะทำการสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปดิจิตอลเก็บข้อมูลในระบบ  5  ปี  โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เตรียมเอกสาร แบบฟอร์มและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนว่าจะยื่นขอวีซ่าประเภทใด ส่วนเอกสารได้แก่

– รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

– สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนสมรส  สำเนาการเปลี่ยนชื่อถ้ามี

– พาสปอร์ตพร้อมสำเนา 1 ชุด มีที่ว่างอย่างน้อย 2 หน้า กรณีที่เคยเดินทางไปในประเทศกลุ่มเชงเก้นให้นำพาสปอร์ตและวีซ่าเดิมมาด้วย

– ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ 2,300 บาท เด็ก 6 – 12 ปี 1,150 บาท

– หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ กรณีเป็นเจ้าของกิจการให้นำทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนบริษัทมาด้วย

– สำเนาบัญชีธนาคาร 6 เดือนย้อนหลัง

– สำเนาแสดงการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน รวมทั้งประกันสุขภาพสำหรับการเดินทางในกลุ่มเชงเก้น

– กรณีอายุต่ำกว่า  18  ปี ให้ใช้สำเนาสูติบัตร สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง แบบฟอร์มยินยอมให้เดินทาง หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

– หนังสือเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในกรณีขอวีซ่าแบบธุรกิจ

  1. ยื่นเอกสารที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าสวีเดน  ที่ตั้งคือ  เลขที่ 25 ชั้น 12 อาคารอังมาลิงค์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. ในวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 8.00 น. -12.00 น. พักเที่ยง ช่วงบ่ายเริ่ม 13.00 น.-15.00 น. ใช้เวลาทำการ 5-7 วัน
  2. ติดตามสถานะผ่านออนไลน์ได้ที่  www.vfsglobal.com/sweden/thailand/thai/track
  3. รับวีซ่า  โดยไปรับได้ด้วยตนเองในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00 น.-16.00 น. หรือให้ทางหน่วยงานส่งไปรษณีย์ให้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 200 บาท ส่งแบบอีเอ็มเอสทั่วประเทศ

 

VisaService_pic

 

การขอวีซ่าเข้าประเทศบังกลาเทศ

  1. เตรียมเอกสารและกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

– ค่าธรรมเนียม วีซ่าท่องเที่ยว 1,210 บาท วีซ่าธุรกิจ 2,410  บาท  ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าบังกลาเทศต้องชำระผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาเท่านั้น  โดยพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินแล้วนำไปยื่นชำระ เก็บใบเสร็จแล้วนำไปยื่นพร้อมแบบฟอร์มการขอวีซ่าที่สถานทูต

– รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

– สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนสมรส  สำเนาการเปลี่ยนชื่อถ้ามี

– พาสปอร์ตพร้อมสำเนา 1 ชุด มีที่ว่างอย่างน้อย 2 หน้า กรณีที่เคยเดินทางไปแล้ว ให้นำพาสปอร์ตและวีซ่าเดิมมาด้วย

– หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ กรณีเป็นเจ้าของกิจการให้นำทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนบริษัทมาด้วย

– สำเนาบัญชีธนาคาร 6 เดือนย้อนหลัง

– สำเนาแสดงการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน

– กรณีอายุต่ำกว่า  18  ปี ให้ใช้สำเนาสูติบัตร สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ปกครอง แบบฟอร์มยินยอมให้เดินทาง หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

– หนังสือเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในกรณีขอวีซ่าแบบธุรกิจ

  1. ยื่นเอกสารที่แผนกวีซ่า จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. -12.00 น. ที่อยู่ สถานทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทย เลขที่  47/8  ซอยเอกมัย 30  ถนนสุขุมวิท 63 กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0-2390-5107 ถึง 8 โทรสาร  0-2390-5106 ใช้เวลาทำการ 3 วันสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว 4 วันสำหรับวีซ่าธุรกิจ
  2. รับวีซ่า  จันทร์-วันศุกร์ เวลา 15.30 น. –  17.00 น.
Updated: April 9, 2018 — 3:56 am
Frontier Theme