BANGLADOOT สถานทูตบังคลาเทศ

เกี่ยวข้องกับ Sweden Finland Norway

มารู้จักกับสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศสวีเดนกันเถอะ

สถานทูตประเทศบังกลาเทศประจำสวีเดน  ตั้งอยู่ที่เมืองกรุงสตอกโฮล์ม  ประเทศสวีเดน  ให้บริการประชาชนด้านการกงสุลและการเข้าเมือง โดยมีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศบังกลาเทศประจำสวีเดนคนปัจจุบันคือ  ฯพณฯ ท่าน  นายโกแลม  ซาร์วาร์

BangladeshiEmbassy_pic

ส่วนข้อมูลของประเทศบังกลาเทศนั้น  มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ  สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียใต้  ใช้ภาษาเบงกาลีเป็นภาษาทางการ  พื้นที่ของประเทศบังกลาเทศครอบคลุมฝั่งตะวันตกของภูมิภาคเบงกอล  จนได้รับการขนานนามอีกหนึ่งว่า  ประเทศแห่งเบงกอล  โดยรอบของประเทศบังกลาเทศนั้นทั้งทิศเหนือ  ทิศใต้  และตะวันตก  ถูกล้อมรอบไปด้วยประเทศอินเดีย  ส่วนทิศตะวันออกค่อนไปด้านตะวันออกเฉียงใต้นั้นติดกับประเทศเมียนมาร์  เดิมทีนั้นเป็นหนึ่งในรัฐของอินเดียแต่ภายหลังในช่วงการล่าอาณานิคมของอังกฤษ  บังกลาเทศจึงถูกยึดเป็นของอังกฤษกว่า  200  ปี  ภายหลังอังกฤษได้คืนเอกราชให้แต่ก็เป็นการปกครองของประเทศปากีสถาน  แต่เกิดความขัดแย้งวุ่นวายไม่ยอมกันเนื่องจากปัญหาการเลือกปฏิบัติและไม่เท่าเทียม  อีกทั้งยังมีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้มีอิทธิพล  จึงสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอย่างมาก  ในขณะที่ปากีสถานมีความเจริญรุ่งเรือง  แต่บังกลาเทศที่ในขณะนั้นได้ชื่อว่า  ปากีสถานตะวันตก  มีความตกต่ำทางเศรษฐกิจ  จนก่อให้เกิดความกระทบกระทั่งและการขัดแย้งกันมาตลอด  จนในที่สุดปากีสถานตะวันตกได้ประกาศเป็นไท  โดยแยกตัวเป็นเอกราชและจะขอบริหารประเทศเองภายใต้ชื่อประเทศสาธารรัฐประชาชนบังกลาเทศโดยมีประเทศอินเดียหนุนหลังทำให้ได้รับชัยชนะในที่สุด

city_bangladesh_pic

ปัจจุบันประเทศบังกลาเทศถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ  โดยมีนโยบายส่งเสริมการส่งออกและกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง  ๆ  ในทวีปเอเชียมากขึ้น  มีการเดินทางไปเยือนเพื่อสานสัมพันธ์ทางด้านการทูตตามประเทศต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ  จึงได้รับการต้อนรับและไว้วางใจสำหรับประเทศเพื่อนบ้านอยู่เสมอ  ประเทศบังกลาเทศยังเป็นแห่งที่ใหญ่ที่สุดที่ให้การสนับสนุนการรักษาสันติภาพระหว่างประเทศในโลก  มีการส่งกำลังพลเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทั่วโลกอีกด้วย  นับว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก

Updated: April 9, 2018 — 3:47 am
Frontier Theme