BANGLADOOT สถานทูตบังคลาเทศ

เกี่ยวข้องกับ Sweden Finland Norway

ตัวแทน IPU เข้าเยือนสถานทูตบังกลาเทศประจำประเทศสวีเดนอย่างเป็นทางการ

สมาชิกรัฐสภาแห่งชาติสวีเดนในนามขององค์การสหภาพรัฐสภาหรือ  IPU  ได้เข้าเยี่ยมสถานทูตบังกลาเทศในสวีเดนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  ค.ศ.2017  และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับเอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศสวีเดนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีและหารือเกี่ยวกับการดำเนินเศรษฐกิจ  อีกทั้งปัญหาของประเทศบังกลาเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน  รวมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประชุมของ  IPU  ครั้งที่  136  ซึ่งจะจัดขึ้นในเมืองกาธา  ประเทศบังกลาเทศในเดือนเมษายนอีกด้วย

ipu_home_pic

สำหรับ  IPU  นั้นเป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี  ค.ศ. 1889  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือของเหล่าประเทศทั่วโลกให้มีสันติภาพ  และเพื่อสร้างฐานของความเป็นประชาธิปไตยอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียว  โดยมี  ฯพณฯ  ท่าน  นายซาเบอร์  ฮอสเซียน  คลาวดี้  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของบังกลาเทศ  ดำรงตำแหน่งประธาน  IPU  ตั้งแต่ปี  2014  จนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา  3  ปีแล้ว  และเขายังเป็นคนแรกของประเทศบังกลาเทศที่ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติระดับโลกนี้ด้วย

sweden_ipu_pic

ส่วนประเทศสวีเดนนั้นได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ  IPU  เป็นเวลามาราว  125  ปีแล้ว  และในการประชุม IPU  ครั้งที่  136  นี้  จะมีคณะผู้แทนจากประเทศสวีเดนอันประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการเมืองเป็นตัวแทนในการประชุมครั้งนี้ด้วย  โดยมี  ฯพณฯ ท่าน  นายเออร์บาน  อาห์ลิน  สมาชิกรัฐสภาแห่งสวีเดนเป็นผู้นำในการเยือนสถานทูตบังกลาเทศในกรุงสต็อกโฮล์ม  ประเทศสวีเดนในครั้งนี้ด้วย  โดยได้รับการต้อนรับจาก  ฯพณฯ ท่าน  โกแลม  ซาวาร์  เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศสวีเดน  และร่วมด้วย  นายชาห์เรียร์  โมชาร์ราฟ  ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศสวีเดน  โดยข้อสำคัญในการร่วมหารือในครั้งนี้  เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศบังคลาเทศซึ่งมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ  โดยมีจีดีพีเพิ่มขึ้นถึงกว่า  7  เปอร์เซ็นต์ตลอดทษวรรษที่ผ่านมา  ซึ่งถือเป็นการประสบความสำเร็จภายใต้การบริหารประเทศของนายเชค  ฮาสินา  นายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของประเทศสวีเดน  และมีวิสัยทัศน์ว่าจะประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายว่าในปี  2021  ประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้น  เศรษฐกิจเจริญเติบโตมากขึ้นกว่านี้                  ประเทศบังกลาเทศและประเทศสวีเดนนั้นมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันเป็นอย่างมากและทุกฝ่ายก็พึงพอใจ  ในการรับประทานอาหารและหารือร่วมกันในครั้งนี้ทางสถานทูตบังกลาเทศประจำประเทศสวีเดนได้เตรียมอาหารแบบดั้งเดิมของประเทศบังกลาเทศไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน  นอกจากนั้นยังปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประชุม  IPU  ในครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นที่ประเทศบังกลาเทศ  ทางสวีเดนยังยื่นข้อเสนอยินดีช่วยเหลือในทุกด้านหากประเทศบังกลาเทศต้องการ  นับว่าการร่วมประชุมและรับประทานอาหารในครั้งนี้ได้สร้างประโยชน์และความพึงพอใจสำหรับทุกฝ่าย

Updated: April 9, 2018 — 3:52 am
Frontier Theme