BANGLADOOT สถานทูตบังคลาเทศ

เกี่ยวข้องกับ Sweden Finland Norway

Category: News

บังกลาเทศดินแดนแห่งอ่าวเบงกอลเอเชียใต้

Bangladesh-image

บังกลาเทศ มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ตั้งอยู่ในแถบเอเชียใต้ โดยครอบครองเนื้อที่ทางตะวันตกของภูมิภาคเบงกอล ด้วยเหตุนี้ บังกลาเทศ

ธรรมเนียมและวัฒนธรรมของบังกลาเทศ

Culture-Bangladesh-pic

บังกลาเทศ ตั้งอยู่ในเอเชียใต้ ถูกโอบด้วยประเทศอินเดียทั้ง 3 ด้าน ยกเว้นพรมแดนด้านใต้ที่ติดกับอ่าวเบงกอล ส่วนตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศพม่า สำหรับชาวบังกลาเทศพวกเขาใช้ภาษา Bangla เป็นภาษาราชการและภาษาหลัก

เศรษฐกิจปัจจุบันประเทศสวีเดน

Sweden-photo

หากย้อนไปในอดีต สวีเดนเป็นผู้ส่งออกเหล็ก , ทองแดง , ไม้ เป็นอันดันดับต้นๆ โดยเริ่มมาตั้งแต่ยุคกลาง แต่ภายหลังจากการขนส่งและการคมนาคมมีการพัฒนาดีขึ้น จึงทำให้สวีเดนใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากทุกภาคส่วนได้มากขึ้น

Frontier Theme