BANGLADOOT สถานทูตบังคลาเทศ

เกี่ยวข้องกับ Sweden Finland Norway

ประเทศบังคลาเทศเสือตัวใหม่แห่งเอเชีย

หากย้อนเวลาไป 20 ปีที่แล้ว หากมีใครพูดถึง เสือตัวที่ 5 แห่งเอเชีย นั่นแปลว่าเขากำลังพูดถึงประเทศไทย แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายมาก ที่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยทำไม่สำเร็จดั่งเช่นในอดีต และเสือตัวใหม่แห่งเอเชีย ก็กลายเป็น บังคลาเทศ ไป เพราะเศรษฐกิจมีการเติบโตสูงเฉลี่ยมากกว่า 6% ทุกปี ภายใน 1 ทศวรรษที่ผ่านมา

Bangladesh-image

เสือแห่งเอเชียในปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง,  สิงคโปร์ , เกาหลีใต้ , ไต้หวัน แต่อย่างไรก็ตามภายในเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของบังคลาเทศมีความเจริญขึ้นอย่างน่าสนใจ  คือมีอัตราเฉลี่ยสะสมต่อปี ซึ่งสูงกว่า 6% มาตลอด โดยมาจากการส่งออก เครื่องนุ่งห่มหรือเสื้อผ้า บังคลาเทศมีโอกาสได้เข้าไปแบ่งสันปันส่วน ถึง 2 ใน 3 ของส่วนแบ่งตลาดระดับล่างร่วมกับจีนในยุโรปอีกด้วย

ถ้าบังคลาเทศอยากเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจให้เป็น 8% ภายในปี 2020 ก็จำเป็นต้องมองหาตลาดใหม่ๆ ซึ่งนอกเหนือไปจากเครื่องนุ่งห่มหรือเสื้อผ้า เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าอื่นๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ตลาดในบังคลาเทศจะสามารถการเติบโตได้ในหลายๆส่วน แต่สิ่งที่บังคลาเทศต้องเร่งดำเนินการเป็นอันดับแรกเลย ก็คือ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เนื่องจากประชาชนจำนวน 3.1 ล้านคน ไม่อาจเข้าถึงไฟฟ้า ถ้าสามารถทำให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานอันดีได้ จะก็เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนทางธุรกิจจากทั้งในและต่างประเทศอย่างมหาศาล เรื่องต่อมาที่ควรปรับปรุงโดยเร่งด่วน คือ การทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาอย่างร้ายกาจ ต่อการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ Hasnain Malik หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจาก MENA and South Asia ได้ออกมาวิเคราะห์ว่า ปัจจัยต่างๆซึ่งช่วยเกื้อหนุนต่อการสร้างความสำเร็จของบังคลาเทศ มีดังนี้

  • ความมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ
  • การได้เปรียบเรื่องของพื้นที่ หรือภูมิรัฐศาสตร์อันได้รับการสนับสนุนจากชาติมหาอำนาจในแถบนี้ คือ จีนกับอินเดีย
  • มีอันตราการเติบโตของเศรษฐกิจแบบมหาภาครวมทั้งมีสกุลเงินมั่นคง
  • มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองและประชากร
  • มีบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ มากกว่า 20 แห่งกระจายอยู่ทั่วโลก แถมอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่างมอบโอกาสทางธุรกิจกับบังคลาเทศโดยตรง

ถ้าวิเคราะห์เหล่าปัจจัยกำลังหนุนเหล่านี้ ย่อมทำให้บังคลาเทศมีความสามารถมากพอ ในการก้าวขึ้นมาเป็นเสือตัวต่อไปแห่งเอเชียอย่างภาคภูมิ แต่ทั้งนี้ ประเทศในแถบเอเชียอันกว้างขวางก็มีอีกมากมายหลายประเทศ แน่นอนว่าสามารถมี เสือได้อีกหลายตัว และ ประเทศไทยเองก็เคยได้รับการจับตามองในอดีตมาก่อน ก็คงถึงเวลาต้องตระหนักถึงอะไรบางอย่าง และนำประสบการณ์กับการเรียนรู้ที่ได้มาปรับใช้ให้เกิดการพัฒนาบ้างเสียที

Updated: May 9, 2018 — 4:11 am
Frontier Theme