BANGLADOOT สถานทูตบังคลาเทศ

เกี่ยวข้องกับ Sweden Finland Norway

เมืองหลวงของบังคลาเทศคืออะไร

Dhaka-review-news

ธากา (Dhaka) เป็นเมืองหลวงของบังคลาเทศ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำ Buriganga ซึ่งเป็นช่องทางของแม่น้ำ Dhaleswari ในภาคใต้ตอนกลางของประเทศ ธากาเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดขอบังกลาเทศ และเป็นหนึ่งในมหานครที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้ มีจำนวนประชากรในปี ค.ศ.2016 เท่ากับ 156 ล้านคน บังคลาเทศในภาษาท้องถิ่นหมายถึงรัฐเบงกอลกับประชากรส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองเป็นชาวเบงกอล มีการส่งออกสินค้าหลักได้แก่ ข้าว เมล็ดพืช น้ำมัน น้ำตาล และชา

ประวัติศาสตร์ของเมือง

มีการกล่าวว่า “ธากา” เป็นชื่อที่สื่อถึงต้นต้นไม้ธากา ซึ่งครั้งหนึ่งเคยพบได้มากในพื้นที่ หรือ Dhakeshwari ศาลเจ้าซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมือง ประวัติศาสตร์ของเมืองสามารถสืบย้อนไปถึงศตวรรษที่ 1 ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่มากสุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองนี้ไม่ได้มีความโดดเด่น หรือพูดถึงจนถึงศตวรรษที่ 17 เมื่อมันกลายเป็นเมืองหลวง ของราชวงศ์โมกุลของแคว้นเบงกอลในประเทศอินเดีย ทำให้เมืองแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางของการค้าทางทะเลที่เฟื่องฟู ดึงดูดพ่อค้าชาวอังกฤษ ฝรั่งเศส อาร์เมเนีย โปรตุเกส และดัตช์ เข้ามาค้าขายกันอย่างไม่ขาดสาย

สิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น มีอยู่หลายสิบแห่ง ได้แก่ (Lalbagha Fort) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1678 และ Tomb of Bibi Pari เป็นสุสานขนาดใหญ่ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการฝังศพของ ภรรยาผู้ปกครองรัฐเบงกอลในสมัยนั้น ที่เสียชีวิตเมื่อปี ค.ศ. 1684 กับ บารา คาทา (Bara Katra) อาคารที่ใช้ในอดีตเพื่อปกป้องคาราวานและนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นที่เดินทางมาเยือน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1664 ฮุสซาอินี ดาลัน (Hussaini dalan) อนุสาวรีย์ทางศาสนาชีอะ ซึ่งเป็นหนึ่งในนิกายของศาสนาอิสลาม สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1648 อาคารสมัยศตวรรษที่ 17 อื่นๆ ได้แก่ วัดฮินดู Dhakeshwari และโบสถ์ Tejgaon ซึ่งสร้างขึ้นโดยชาวโปรตุเกส นอกจากนี้ยังมีสิ่งปลูกสร้างเก่าแก่ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย กระจายตัวอยู่รอบเมืองธากาอีกหลายสิบแห่ง

หลังจากที่มีการย้ายเมืองหลวงไปยัง Murshidabad ในปี ค.ศ.1704 ท่ามกลางสภาพความถดถอยทางเศรษฐกิจของชาติมุสลิม ทำให้ธากากลายเป็นเมืองที่เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว ทำให้มันตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษในปี ค.ศ. 1765 แต่ก็ยังคงไม่สามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ จนกระทั่งได้แต่งตั้งเป็นเมืองหลวงของเมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันออก ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ธากาได้ถูกยกให้เป็นศูนย์กลางการค้าและเป็นแหล่งเรียนรู้ หลังจากสิ้นสุดการปกครองของอังกฤษ เมื่อภูมิภาคบางส่วนกลายเป็นของปากีสถาน ธากาประสบความเสียหายอย่างหนักในช่วงสงครามอิสรภาพในปี ค.ศ. 1971 แต่ในตอนท้ายมันก็ฟื้นฟูกลับมา จนได้กลายเป็นเมืองหลวงของบังคลาเทศ

Updated: August 9, 2019 — 8:48 am
Frontier Theme