BANGLADOOT สถานทูตบังคลาเทศ

เกี่ยวข้องกับ Sweden Finland Norway

Category: News

เมียนมาร์และบังกลาเทศประชุมปัญหาโรฮีนจา

ดูเหมือนว่ายิ่งปล่อยไว้นาน อาจจะยิ่งทำให้กลายเป็นปัญหายืดเยื้อจนเกินเยียวยา สำหรับเรื่องของเมียนมาร์กับชนกลุ่มน้อย ชาวอิสลามอย่าง โรฮีนจา

Frontier Theme