BANGLADOOT สถานทูตบังคลาเทศ

เกี่ยวข้องกับ Sweden Finland Norway

Category: News

เศรษฐกิจปัจจุบันประเทศสวีเดน

Sweden-photo

หากย้อนไปในอดีต สวีเดนเป็นผู้ส่งออกเหล็ก , ทองแดง , ไม้ เป็นอันดันดับต้นๆ โดยเริ่มมาตั้งแต่ยุคกลาง แต่ภายหลังจากการขนส่งและการคมนาคมมีการพัฒนาดีขึ้น จึงทำให้สวีเดนใช้ทรัพยากรธรรมชาติจากทุกภาคส่วนได้มากขึ้น โดยเฉพาะไม้ กับแร่เหล็ก รวมทั้งได้มีการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ จึงเป็นส่วนช่วยส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จากความความโดดเด่นในหลายๆ ด้าน ทำให้นิตยสาร Forbes จัดให้สวีเดนเป็นประเทศที่น่าทำธุรกิจมากที่สุด ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจอันสำคัญของสวีเดน อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ เหล็ก , เหล็กกล้า , ไม้ , ผลิตภัณฑ์กระดาษ , อาหารแปรรูป , ยานยนต์ ประเทศส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เยอรมนี , นอร์เวย์ , อเมริกา , เดนมาร์ก , อังกฤษ ทรัพยากรสำคัญของประเทศ ได้แก่ แร่เหล็ก , ทองแดง , ตะกั่ว , สังกะสี , ทองคำ […]

ประเทศบังคลาเทศเสือตัวใหม่แห่งเอเชีย

Bangladesh-pic

หากย้อนเวลาไป 20 ปีที่แล้ว หากมีใครพูดถึง เสือตัวที่ 5 แห่งเอเชีย นั่นแปลว่าเขากำลังพูดถึงประเทศไทย แต่เป็นเรื่องน่าเสียดายมาก ที่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยทำไม่สำเร็จดั่งเช่นในอดีต และเสือตัวใหม่แห่งเอเชีย

บังกลาเทศเร่งสร้างที่พักพิงรองรับชาวโรฮิงญา

ปัญหาโรฮิงญาหรือผู้อพยพอิสลามจากประเทศเมียนมาร์นั้น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ถือว่าหนักพอสมควรสำหรับประเทศเพื่อนบ้านร่วมไปถึงประเทศที่คนเหล่านี้ไป เนื่องจากกลุ่มคนดังกล่าวเป็นเหมือนคนเร่ร่อนและผู้ลี้ภัย

เมียนมาร์และบังกลาเทศประชุมปัญหาโรฮีนจา

ดูเหมือนว่ายิ่งปล่อยไว้นาน อาจจะยิ่งทำให้กลายเป็นปัญหายืดเยื้อจนเกินเยียวยา สำหรับเรื่องของเมียนมาร์กับชนกลุ่มน้อย ชาวอิสลามอย่าง โรฮีนจา

gclub © 2017 Frontier Theme